« Terug naar projectenoverzicht

ONA-Plus (Statushouders traject)

In samenwerking met ONA-Portaal (door ministerie van onderwijs gecertificeerde opleider) hebben wij een vervolg traject ontwikkeld voor statushouders. Deze statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen vrij werken in Nederland.  Wij zorgen voor de gehele begeleiding van deze kandidaten. Het verzorgen van een functie profiel, scholingsvraag, stage en doorstroom naar betaald werk. Hiervoor hebben wij bij diverse gemeenten in Nederland een voorstel projectplan geschreven voor het uitvoeren van dit traject. De samenwerking met de regionale arbeidsmarkt is hier van essentieel belang.

Tevens in samenwerking met taalaanbieders tot overeenstemming gekomen, om deelmodules aan te bieden aan hun kandidaten. Taalbureau’s zijn goed in het geven van Taaltrainingen en BOASWerkt is de partner voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

BOASWerkt biedt een vier tal trajecten aan met verschillende doorlooptijden en met verschillende doelstellingen.

  • Module A: Deze module bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur is gebaseerd op de inburgeringsplicht voor  kandidaten die gestart zijn met hun inburgering voor 2018;
  • Module B:  Deze module is gebaseerd op het 64 uur principe, hierbij is de doorstroom naar onderwijs of leer-werk trajecten;
  • Module C:  Deze module is identiek als module B, maar met einddoel betaald werk;
  • Module D: Deze module is voor inburgeraars die wel ingeburgerd moeten worden volgens de regels van IND, maar niet als einddoel hebben zich als werknemer of als leerling te willen vestigen in Nederland. Voorbeelden zijn hiervoor: gehuwden met een werkende Nederlandse partner, Kennismigranten, etc..

Wilt u het uitgebreide plan ontvangen met daarin de verschillende modules, kunt u via onderstaande button deze aanvragen.

Als aanvulling op de inburgering, zullen deze modules vallen onder de taalinstituten volgens financiering DUO als onderdeel van de inburgering onder de noemer ONA.

Na een eerste persoonlijke kennismaking, zullen wij u verder informeren over startdatum, doorlooptijden en de kosten per module, die geheel afgestemd wordt op uw wens.


'vacature', 'post_status' => 'publish', 'posts_per_page' => 1, 'meta_query' => array( array( 'key' => 'is_project', 'value' => '1', 'type' => 'numeric', 'compare' => '=', ), array( 'key' => 'vacature_project', 'value' => $project_ID, 'type' => 'numeric', 'compare' => '=', ), ), ) ); if ( $query_1->have_posts() ) : $query_1->the_post(); echo "Vacature bij dit project: ";?>

ONA-Plus (Statushouders traject)

In samenwerking met ONA-Portaal (door ministerie van onderwijs gecertificeerde opleider) hebben wij een vervolg traject ontwikkeld voor statushouders. Deze statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen vrij werken in Nederland.  Wij zorgen voor de gehele begeleiding van deze kandidaten. Het verzorgen van een functie profiel, scholingsvraag, stage en doorstroom naar betaald werk. Hiervoor hebben wij bij diverse gemeenten in Nederland een voorstel projectplan geschreven voor het uitvoeren van dit traject. De samenwerking met de regionale arbeidsmarkt is hier van essentieel belang.

Tevens in samenwerking met taalaanbieders tot overeenstemming gekomen, om deelmodules aan te bieden aan hun kandidaten. Taalbureau’s zijn goed in het geven van Taaltrainingen en BOASWerkt is de partner voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

BOASWerkt biedt een vier tal trajecten aan met verschillende doorlooptijden en met verschillende doelstellingen.

  • Module A: Deze module bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur is gebaseerd op de inburgeringsplicht voor  kandidaten die gestart zijn met hun inburgering voor 2018;
  • Module B:  Deze module is gebaseerd op het 64 uur principe, hierbij is de doorstroom naar onderwijs of leer-werk trajecten;
  • Module C:  Deze module is identiek als module B, maar met einddoel betaald werk;
  • Module D: Deze module is voor inburgeraars die wel ingeburgerd moeten worden volgens de regels van IND, maar niet als einddoel hebben zich als werknemer of als leerling te willen vestigen in Nederland. Voorbeelden zijn hiervoor: gehuwden met een werkende Nederlandse partner, Kennismigranten, etc..

Wilt u het uitgebreide plan ontvangen met daarin de verschillende modules, kunt u via onderstaande button deze aanvragen.

Als aanvulling op de inburgering, zullen deze modules vallen onder de taalinstituten volgens financiering DUO als onderdeel van de inburgering onder de noemer ONA.

Na een eerste persoonlijke kennismaking, zullen wij u verder informeren over startdatum, doorlooptijden en de kosten per module, die geheel afgestemd wordt op uw wens.

Dit project is inmiddels afgerond. Bekijk het overzicht voor nog lopende projecten en contact met ons op voor meer informatie.