« Terug naar projectenoverzicht

Collectieve Zorgpool Noord-Nederland

Aanmelding informatie bijeenkomst voor collectieve Zorgpool Noord-Nederland.


Aanleiding

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan openstaande vacatures in de zorg is op veel vlakken niet voldoende en inefficiënt. Gelet op de (voorgaande) bezuinigingen en de vele openstaande vacatures zullen veel zorg patiënten langer moeten wachten voor zij in aanmerking komen voor passende zorg. En dat terwijl de overheid op basis van positieve prestaties instellingen afrekenen op hun kwalitatieve en kwantitatieve zorgaanbod.

 

Instroom en uitstroom

De zorg sector kampt al geruime tijd met een lage instroom van medewerkers van voldoende opleidingsniveau. Tevens door de vergrijzing is er een verhoogde vraag naar goed opgeleide zorgmedewerkers.  Daarnaast zijn er niet of nauwelijks nieuwe medewerkers opgeleid.

Voor de komende jaren is er,  volgens verschillende berekeningen voor de gehele zorgsector op alle niveaus  een verwachte vervangingsvraag (inclusief nieuwe aanwas) van ca 120 a 130.000 medewerkers.

 

Oplossingen in Nederland?

Over de vraag naar geschikt en voldoende opgeleid personeel is zowel in landelijk als regionale dagbladen, vakbladen en via sociale media veel gepubliceerd de afgelopen maanden. De eerste inzet van de overheid is om werkzoekenden vanuit een andere sector om te scholen naar de zorgsector. Dit is een logische gedachte, maar wel eentje waar je pas over 3 tot 6 jaar de vruchten van kunt plukken. Om een gekwalificeerde verpleegkundige op te leiden, is al gauw een scholingsperiode nodig voor niveau MBO 3 tot ca. 6 jaar en voor HBO minimaal 5 jaar, laat staan een arts of specialist.

 

Conclusie: de oplossingen voor het zorgpersoneel is op korte termijn binnen Nederland niet te realiseren.

 

BOASWerkt heeft met een aantal partners een grote kennis van grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling. Dit betreft zowel binnen Europa als andere delen van de wereld, zoals Indonesië, China en Vietnam. Vanuit deze kennis en ervaring stelt BOASWerkt voor om in Noord-Nederland een Collectieve Zorgpool op te richten.

 

Collectieve Zorgpool Noord-Nederland

 • Door het aangaan van een collectieve samenwerking, kan voor een grotere groep in één keer onderbouwd worden, dat de gezochte medewerker(s) zowel in Nederland als binnen Europa niet voorhanden zijn;
 • Door collectieve werving en selectie te organiseren zal er een groter bereik ontstaan op de diverse arbeidsmarkten binnen Europa en daar buiten;
 • Door de samenwerking en de gemeenschappelijke verdeling van de kosten voor werving en selectie, blijft deze dienst voor iedereen betaalbaar en de bewijslast voor IND om buiten Europa werknemers te vinden acceptabel en beter te verantwoorden;
 • Vanuit het collectief Nederlandse taaltrainingen te geven tot niveau B1 en bij in dienst name verder te begeleiden naar B2. Nederlandse Taaltrainingen zullen worden verzorgt door Taal instituut Zigurrat uit Groningen, die al vele jaren ervaring heeft in het geven van taaltrainingen aan buitenlandse artsen/doctoren en specialisten. Hiervoor is een gespecialiseerde taaltraining voor de doelgroep al grotendeels voor handen. (Kosten besparend);
 • Door dat er in het collectief veelal gezocht wordt naar een zelfde soort medewerker, kan er voor een zelfde investering een groter bereik worden geleverd. Denk aan advertentiekosten en selectie gesprekken voeren in het betreffende land. Werknemers zullen niet kosteloos naar Nederland komen voor een eerste kennismaking. Hiervoor zal u ook kosten moeten doorberekenen in uw werving en selectie budget;
 • Het collectief verzorgt via BOASWerkt de ondersteuning en begeleiding van de voorgeselecteerde medewerkers tijdens de taaltraining en bij hun komst in Nederland;

BOASWerkt zorgt voor voldoende passende woonruimte in samenwerking met de werkgever, verzorgt de nodige papieren die verplicht zijn om vooraf te regelen voor de werknemer. (Medische keuring, Visum, BSN Nummer, zorgverzekering, bankrekening etc.)

 

Het beoogde resultaat

–              Goede en goedkopere werknemers

–              Goedkopere overhead voor werving & selectie

–              Begeleiding tijdens de gehele procedure voor nieuwe medewerkers IND

–              Goede voor en nazorg

–              Goede vooraf gecommuniceerde personeelsvraag

–              Betere bewijslast naar IND

–              Aanwas nieuwe gemotiveerde medewerkers met een hoge arbeidsmoraal

–              Opbouwen flexibele schil van gekwalificeerde werknemers

–              Samen sta je sterk en heb je meer omvang en daadkracht

–              Verbreden internationaal netwerk en naamsbekendheid (opleidingsplaatsen artsen en specialisten op academisch niveau)

–              etc…

 

Uitnodiging Kennismaking en informatiebijeenkomst

Wij organiseren een vervolg informatiebijeenkomst voor diverse zorginstellingen, ziekenhuizen en andere potentiële partners voor het collectief. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst, kunt u dit aangeven in het opgave formulier die staat vermeld op deze pagina.

Tijdens deze informatiebijeenkomst, zullen de verschillende initiatiefnemers zich aan u voorstellen en aangeven welk onderdeel zij binnen het collectief voor hun rekening nemen. BOASWerkt zal het collectief op alle vlakken en op elke laag ondersteunen en zelf ook een actieve rol spelen in de Selectie en Werving van nieuwe verpleegkundigen, verzorgende, artsen en specialisten voor het Collectief.

 

Om tijdens een eerste kennismaking elkaar beter te leren kennen willen wij graag met u in gesprek. Dit gesprek zal gaan over wat u reeds heeft ondernomen om nieuwe medewerkers te vinden en wat uw ervaring zijn met de huidige arbeidsmarkt.

 

Tevens kunnen uw huidige openstaande functies in kaart gebracht worden, zodat beoordeeld kan worden of deze passen binnen de opzet van het collectief, of dat daar een andere invulling aan gegeven kan worden die daar beter bij past.

 

Wilt u over dit projectvoorstel geïnformeerd worden?  Voor aanmeldingen kunt u de button aanklikken en uw gegevens doorgeven. Graag aangeven met hoeveel personen u wilt komen.

Wij zullen uw aanmelding bevestigen via de mail.


'vacature', 'post_status' => 'publish', 'posts_per_page' => 1, 'meta_query' => array( array( 'key' => 'is_project', 'value' => '1', 'type' => 'numeric', 'compare' => '=', ), array( 'key' => 'vacature_project', 'value' => $project_ID, 'type' => 'numeric', 'compare' => '=', ), ), ) ); if ( $query_1->have_posts() ) : $query_1->the_post(); echo "Vacature bij dit project: ";?>

Collectieve Zorgpool Noord-Nederland

Aanmelding informatie bijeenkomst voor collectieve Zorgpool Noord-Nederland.


Aanleiding

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan openstaande vacatures in de zorg is op veel vlakken niet voldoende en inefficiënt. Gelet op de (voorgaande) bezuinigingen en de vele openstaande vacatures zullen veel zorg patiënten langer moeten wachten voor zij in aanmerking komen voor passende zorg. En dat terwijl de overheid op basis van positieve prestaties instellingen afrekenen op hun kwalitatieve en kwantitatieve zorgaanbod.

 

Instroom en uitstroom

De zorg sector kampt al geruime tijd met een lage instroom van medewerkers van voldoende opleidingsniveau. Tevens door de vergrijzing is er een verhoogde vraag naar goed opgeleide zorgmedewerkers.  Daarnaast zijn er niet of nauwelijks nieuwe medewerkers opgeleid.

Voor de komende jaren is er,  volgens verschillende berekeningen voor de gehele zorgsector op alle niveaus  een verwachte vervangingsvraag (inclusief nieuwe aanwas) van ca 120 a 130.000 medewerkers.

 

Oplossingen in Nederland?

Over de vraag naar geschikt en voldoende opgeleid personeel is zowel in landelijk als regionale dagbladen, vakbladen en via sociale media veel gepubliceerd de afgelopen maanden. De eerste inzet van de overheid is om werkzoekenden vanuit een andere sector om te scholen naar de zorgsector. Dit is een logische gedachte, maar wel eentje waar je pas over 3 tot 6 jaar de vruchten van kunt plukken. Om een gekwalificeerde verpleegkundige op te leiden, is al gauw een scholingsperiode nodig voor niveau MBO 3 tot ca. 6 jaar en voor HBO minimaal 5 jaar, laat staan een arts of specialist.

 

Conclusie: de oplossingen voor het zorgpersoneel is op korte termijn binnen Nederland niet te realiseren.

 

BOASWerkt heeft met een aantal partners een grote kennis van grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling. Dit betreft zowel binnen Europa als andere delen van de wereld, zoals Indonesië, China en Vietnam. Vanuit deze kennis en ervaring stelt BOASWerkt voor om in Noord-Nederland een Collectieve Zorgpool op te richten.

 

Collectieve Zorgpool Noord-Nederland

 • Door het aangaan van een collectieve samenwerking, kan voor een grotere groep in één keer onderbouwd worden, dat de gezochte medewerker(s) zowel in Nederland als binnen Europa niet voorhanden zijn;
 • Door collectieve werving en selectie te organiseren zal er een groter bereik ontstaan op de diverse arbeidsmarkten binnen Europa en daar buiten;
 • Door de samenwerking en de gemeenschappelijke verdeling van de kosten voor werving en selectie, blijft deze dienst voor iedereen betaalbaar en de bewijslast voor IND om buiten Europa werknemers te vinden acceptabel en beter te verantwoorden;
 • Vanuit het collectief Nederlandse taaltrainingen te geven tot niveau B1 en bij in dienst name verder te begeleiden naar B2. Nederlandse Taaltrainingen zullen worden verzorgt door Taal instituut Zigurrat uit Groningen, die al vele jaren ervaring heeft in het geven van taaltrainingen aan buitenlandse artsen/doctoren en specialisten. Hiervoor is een gespecialiseerde taaltraining voor de doelgroep al grotendeels voor handen. (Kosten besparend);
 • Door dat er in het collectief veelal gezocht wordt naar een zelfde soort medewerker, kan er voor een zelfde investering een groter bereik worden geleverd. Denk aan advertentiekosten en selectie gesprekken voeren in het betreffende land. Werknemers zullen niet kosteloos naar Nederland komen voor een eerste kennismaking. Hiervoor zal u ook kosten moeten doorberekenen in uw werving en selectie budget;
 • Het collectief verzorgt via BOASWerkt de ondersteuning en begeleiding van de voorgeselecteerde medewerkers tijdens de taaltraining en bij hun komst in Nederland;

BOASWerkt zorgt voor voldoende passende woonruimte in samenwerking met de werkgever, verzorgt de nodige papieren die verplicht zijn om vooraf te regelen voor de werknemer. (Medische keuring, Visum, BSN Nummer, zorgverzekering, bankrekening etc.)

 

Het beoogde resultaat

–              Goede en goedkopere werknemers

–              Goedkopere overhead voor werving & selectie

–              Begeleiding tijdens de gehele procedure voor nieuwe medewerkers IND

–              Goede voor en nazorg

–              Goede vooraf gecommuniceerde personeelsvraag

–              Betere bewijslast naar IND

–              Aanwas nieuwe gemotiveerde medewerkers met een hoge arbeidsmoraal

–              Opbouwen flexibele schil van gekwalificeerde werknemers

–              Samen sta je sterk en heb je meer omvang en daadkracht

–              Verbreden internationaal netwerk en naamsbekendheid (opleidingsplaatsen artsen en specialisten op academisch niveau)

–              etc…

 

Uitnodiging Kennismaking en informatiebijeenkomst

Wij organiseren een vervolg informatiebijeenkomst voor diverse zorginstellingen, ziekenhuizen en andere potentiële partners voor het collectief. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst, kunt u dit aangeven in het opgave formulier die staat vermeld op deze pagina.

Tijdens deze informatiebijeenkomst, zullen de verschillende initiatiefnemers zich aan u voorstellen en aangeven welk onderdeel zij binnen het collectief voor hun rekening nemen. BOASWerkt zal het collectief op alle vlakken en op elke laag ondersteunen en zelf ook een actieve rol spelen in de Selectie en Werving van nieuwe verpleegkundigen, verzorgende, artsen en specialisten voor het Collectief.

 

Om tijdens een eerste kennismaking elkaar beter te leren kennen willen wij graag met u in gesprek. Dit gesprek zal gaan over wat u reeds heeft ondernomen om nieuwe medewerkers te vinden en wat uw ervaring zijn met de huidige arbeidsmarkt.

 

Tevens kunnen uw huidige openstaande functies in kaart gebracht worden, zodat beoordeeld kan worden of deze passen binnen de opzet van het collectief, of dat daar een andere invulling aan gegeven kan worden die daar beter bij past.

 

Wilt u over dit projectvoorstel geïnformeerd worden?  Voor aanmeldingen kunt u de button aanklikken en uw gegevens doorgeven. Graag aangeven met hoeveel personen u wilt komen.

Wij zullen uw aanmelding bevestigen via de mail.

Aanmelden

Project aanmeldformulier