Vandaag 16 januari 2018, is de start gemaakt met de introductie van onze samenwerking met Grensteam Arbeidsmarkt regio Drenthe & Hardenberg en BOASWerkt.

 

Grensteam Arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg, heeft met BOASWerkt op 12 oktober 2017 een raamcontract gesloten, om werkzoekenden met een WW, ParticipatieWet, of zonder uitkering uit de Provincie Drenthe, regio Emmen en Hardenberg te bemiddelen naar werk in Duitsland, met het doel meer grensoverschrijdende arbeidsparticipatie tot stand te brengen tussen Nederland en Duitsland en een infrastructuur aan te leggen waardoor een duurzame uitstroom ontstaat. Na overleg over de eerste opzet, is de keuze gemaakt dit traject specifiek voor 50+ kandidaten open te stellen, maar andere doelgroepen zijn ook welkom.

Onze doelstelling is dat er elke maand ca. 5 a 10 kandidaten starten vanuit de deelnemende gemeenten en UWV uit deze arbeidsmarkt regio en door de “taylormade” opzet van deze aanpak is dit een betere aanpak dan in grote groepen voor één specifieke sector of beroep.

Kijk voor meer informatie onder projectmanagement: Grensteam Arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg